Privacybeleid

Privacybeleid

Dit privacybeleid («Privacybeleid») regelt het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens door PEAMAR AQUACULTURE.

Dit Privacybeleid heeft betrekking op de gegevens die wij verzamelen van personen die onze website bezoeken en gebruiken die beschikbaar is op: http://pleamaraquaculture.be/ (respectievelijk «Bezoekers» en «Website») en tijdens hun interactie met ons op andere sites. Elke Bezoeker en Gebruiker wordt hier ook «u» genoemd.

Dit Privacybeleid vormt een integraal onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden van de Website (gezamenlijk de «Voorwaarden»). Definities die hierin worden gebruikt, maar hierin niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan in de Voorwaarden wordt toegekend.

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via: info@pleamaraquaculture.be.

AMENDEMENTEN

Wij behouden ons het recht voor om het Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen of te herzien, hetgeen onmiddellijke gevolgen zal hebben voor de implementatie van het herziene Privacybeleid op onze website. De meest recente revisiedatum wordt weergegeven in de rubriek «Laatst gewijzigd» bovenaan het privacybeleid. Wij zullen een redelijke inspanning leveren om u op de hoogte te brengen als wij wijzigingen doorvoeren die onze privacypraktijken wezenlijk veranderen. Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig door te nemen om er zeker van te zijn dat u onze privacypraktijken begrijpt en om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van onze privacypraktijken.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Wie wij zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen

Pleamar Aquaculture
Antonio Guerrero Ogalla
Snoekstraat 85
9000 – Gent
Oost Vlaanderen (België)
e-mail: info@pleamaraquaculture.be
GSM: +34 644 06 78 57
+32 465 45 50 88

Vragen, opmerkingen, verzoeken en klachten met betrekking tot dit Privacybeleid en de informatie die wij bewaren, zijn welkom en dienen aan ons gericht te worden via de bovenstaande contactgegevens. Alle verzoeken zullen onmiddellijk worden behandeld.

Gegevensbeheerder / gegevensverwerker voor GDPR-doeleinden

Volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming («GDPR») zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens die via de website en als onderdeel van uw interacties met ons worden verzameld.

Verzameling van niet-persoonlijke gegevens

Wij kunnen niet-persoonlijk identificeerbare, niet-persoonlijke, geaggregeerde informatie verzamelen die beschikbaar kan zijn of verzameld kan worden door uw gebruik van de Website («Niet-persoonlijke gegevens»). Wij kennen niet de identiteit van de persoon van wie Niet-persoonsgegevens worden verzameld.
Daarnaast kunnen wij soms persoonsgegevens en identificeerbare informatie verwerken en anonimiseren of samenvoegen op zodanige wijze dat een nieuwe reeks gegevens ontstaat die niet-persoonlijke gegevens zullen zijn. Deze nieuwe gegevensverzameling kan niet langer in verband worden gebracht met een geïdentificeerde persoon.
Niet-persoonlijke gegevens kunnen door ons zonder beperking en voor elk doel worden gebruikt, met inbegrip van commerciële, onderzoeks- of statistische doeleinden, zonder voorafgaande kennisgeving.

Verzamelen van persoonsgegevens

Tijdens uw gebruik van de Website zullen wij individueel identificeerbare informatie verzamelen, d.w.z. informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd of die, met een redelijke inspanning, kan worden gebruikt om een persoon te identificeren («Persoonsgegevens» of «Persoonlijke informatie» zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving). Dit kan online-identificatiemiddelen omvatten zoals: naam, e-mailadressen, IP-adres, enz., onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving.
Indien wij Persoonsgegevens combineren met Niet-persoonsgegevens, zullen wij de gecombineerde gegevens behandelen als Persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens – doeleinden en rechtsgrondslag

In de onderstaande tabel hebben wij informatie opgenomen over welke gegevens worden verwerkt, hoe wij uw gegevens verwerken en gebruiken en op welke rechtsgrondslag wij dat doen, met inachtneming van de GDPR.

GegevenstypeDoel van de verwerkingRechtsgrondslag
Cuándo y si se comunica con nosotros con cualquier consulta o solicitud
Indien u op enigerlei wijze vrijwillig met ons communiceert, hetzij voor hulp, een «Contact» formulier, om een verzoek in te dienen of voor andere vragen, hetzij door ons een e-mail te sturen of via een ander communicatiemiddel, bijvoorbeeld een online formulier beschikbaar op de Website, kan u gevraagd worden ons uw contactgegevens te verstrekken, zoals uw volledige naam, e-mailadres en land.Wij zullen deze gegevens en onze contactgeschiedenis alleen gebruiken om te reageren op uw vragen en u de ondersteuning of informatie te bieden waarom u hebt verzocht. Wij bewaren onze correspondentie met u zo lang als nodig is, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving.De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is het contract tussen u en ons, wat betekent dat wij de gegevens gebruiken om uw verzoeken en vragen te behandelen.
Na afronding van een dergelijk verzoek zullen wij uw informatie bewaren als onderdeel van onze bedrijfsadministratie uit hoofde van ons rechtmatig belang.
Sommige van de gegevens in onze Diensten kunnen worden verwerkt op grond van onze wettelijke verplichting, zoals veiligheidsvereisten.
Online-identificatiemiddelen en andere technische gegevens
Wanneer u de Website bezoekt, kunnen wij bepaalde online identificatoren verzamelen, waaronder uw IP-adres, reclame-ID en IDFA.
Wij kunnen ook niet-persoonlijke technische gegevens verzamelen die door uw apparaat worden doorgegeven (bijv. acties op de website, uw browsertype, gebruikte taal, type besturingssysteem, type apparaat, etc.) en bij benadering uw geografische locatie (land). *** Zie de volgende paragraaf over het gebruik van cookies.
Wij gebruiken deze gegevens voor onze legitieme belangen van (i) het exploiteren, aanbieden, onderhouden, beschermen, beheren, aanpassen en verbeteren van de website en de manier waarop wij deze aanbieden; (ii) het verbeteren van uw ervaring; (iii) het controleren en bijhouden van gebruiksstatistieken en verkeersstromen; (iv) het beschermen van de veiligheid van de website, alsmede onze rechten en die van derden (onder voorbehoud van toepasselijke wettelijke vereisten); en (v) reclamedoeleinden.  Deze verwerking maakt deel uit van onze rechtmatige belangen als commerciële onderneming.
Indien wij op de website cookies van derden gebruiken of online-identificatiemiddelen verzamelen, zullen wij uw toestemming vragen indien de toepasselijke wetgeving dit vereist.
Aanwervingsgegevens indien u solliciteert naar een functie in ons bedrijf.
In de veronderstelling dat u solliciteert naar een functie bij ons bedrijf via de website of elders. In dat geval kunnen wij informatie verzamelen over uw arbeidsstatus, opleiding, CV, verlangd salaris en andere informatie die wordt verzameld als onderdeel van een wervingsproces.Wij zullen dergelijke informatie gebruiken in het wervingsproces om uw geschiktheid voor tewerkstelling bij ons bedrijf na te gaan. Bovendien kunnen wij deze later bewaren als onderdeel van onze bedrijfsadministratie.De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is de overeenkomst tussen ons: wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met uw sollicitatie naar een functie binnen ons bedrijf.
Na het wervingsproces kunnen wij uw gegevens bewaren in onze rechtmatige belangen als onderdeel van onze lopende bedrijfsadministratie en voor toekomstige bescherming tegen eventuele juridische claims.

Gebruik van cookies

Net als veel andere websites maken de website en delen van ons systeem gebruik van cookies om uw ervaring tijdens het surfen op de website te verbeteren. Wij kunnen verschillende soorten cookies gebruiken:

 • Essentiële cookies: die noodzakelijk zijn om de site goed te laten functioneren (meestal onder onze cookienaam/label);
 • Functionele cookies: bedoeld om uw instellingen op de site, uw taalvoorkeur of andere weergavevoorkeuren op te slaan (ook, onder onze cookienaam/label);
 • Sessiecookies: worden gebruikt om de functionaliteit van de website te ondersteunen; deze cookies worden slechts tijdelijk opgeslagen tijdens een browsingsessie en worden van uw apparaat verwijderd wanneer u uw browser afsluit.
 • Targeting cookies: deze cookies worden gebruikt om informatie van u te verzamelen om ons te helpen onze producten en diensten te verbeteren en u gerichte advertenties aan te bieden waarvan wij denken dat ze relevant voor u zullen zijn (bijv. Google-cookies).
 • Social media cookies: social plug-in cookies (bijv. Facebook, Twitter, LinkedIn cookies of pixel cookies, etc.) maken het mogelijk om uw gebruiksinformatie te delen met uw sociale netwerk accounts.
 • Analytics cookies: deze voorzien ons van geaggregeerde en statistische informatie om de website en het systeem te verbeteren en verder te ontwikkelen, bijv. Google Analytics.
 • Diensten van derden die door ons worden gebruikt: bijvoorbeeld een externe dienst die onze carrière- en rekruteringsmogelijkheden via de website ondersteunt (bv. Comeet of Workday), of een externe dienst die ons in staat stelt korte video’s op onze website te tonen (bv. YouTube of Vimeo).

Er zij op gewezen dat gegevens die door het gebruik van cookies worden verzameld, kunnen worden gekoppeld en gecombineerd met andere gegevens, waaronder persoonsgegevens.

Asimismo, le informamos de que los Datos de las Cookies se suelen recoger a través de servicios de terceros, como Google, Facebook, etc. En estos casos, sus Datos Personales pueden ser transferidos a estos terceros, que pueden utilizarlos como «controlador conjunto» de los datos, lo que significa que los datos también son de su «propiedad» y son tratados por ellos bajo sus términos y condiciones. En virtud de estas condiciones y de las cuentas o suscripciones directas que pueda tener con estos terceros, sus Datos Personales pueden estar asociados a otros datos recogidos y tratados por el tercero en sus sistemas, para sus fines y bajo su control. Por ejemplo, si usted tiene una cuenta de Facebook, los Datos Personales recogidos a través de las cookies de Facebook en nuestro sitio web pueden estar vinculados a otros datos recogidos por Facebook y utilizados por éste de conformidad con acuerdos separados entre usted y Facebook.

Cookiebeheer en opt-out: naast de hierboven beschreven essentiële cookies kunt u uw browser of de op de website geïnstalleerde «cookiebalk» altijd zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer een cookie wordt geplaatst, maar in dat geval is het mogelijk dat bepaalde diensten, functies en functionaliteiten op de website niet voor u beschikbaar zijn.

HET DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

Wij delen geen persoonlijke gegevens die wij van u hebben verzameld met derden of met onze partners, behalve in de volgende gevallen:

 • Wettelijke vereiste: Wij zullen uw informatie in deze situatie alleen delen als wij daartoe verplicht zijn om te voldoen aan een toepasselijke wet, voorschrift, gerechtelijke procedure of verzoek van de overheid (bijv. om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, om te voldoen aan de belastingautoriteiten, etc.);
 • Handhaving van het beleid: Wij zullen uw informatie alleen delen voor zover dit nodig is om (i) ons beleid en onze overeenkomsten te handhaven; of (ii) mogelijke schendingen daarvan te onderzoeken, inclusief, zonder beperking, om illegale activiteiten of andere onregelmatigheden, vermoedelijke fraude of veiligheidskwesties op te sporen, te voorkomen of er actie op te ondernemen;
 • Bedrijfsrechten: Wij zullen uw informatie delen om onze rechten vast te stellen of uit te oefenen, om schade aan onze rechten, eigendom of veiligheid te voorkomen, en om ons te verdedigen tegen juridische claims wanneer dat nodig is, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving;
 • Rechten van derden: Wij zullen uw informatie alleen delen voor zover dit noodzakelijk is om schade aan de rechten van onze gebruikers, uzelf of de rechten, eigendom of veiligheid van derden te voorkomen;
 • Zakelijke doeleinden: wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij voor een zakelijk doel, zoals hierboven beschreven.
 • Dienstverleners: wij delen uw informatie met derden die namens ons diensten verlenen (bijv. klantenservice, tracering, servers, servicefunctionaliteit, marketing en ondersteuning, etc.) Deze derden kunnen in verschillende rechtsgebieden gevestigd zijn.
 • Bedrijfstransactie: Wij kunnen uw informatie delen in het geval van een bedrijfstransactie (bijv. verkoop van een substantieel deel van ons bedrijf, fusie, consolidatie of verkoop van activa). In het geval van het voorgaande, zullen onze gelieerde ondernemingen of de overnemende onderneming de rechten en verplichtingen zoals beschreven in dit Privacybeleid overnemen;
 • Geautoriseerde openbaarmakingen: Wij kunnen uw informatie openbaar maken aan derden wanneer u toestemming geeft voor een bepaalde openbaarmaking. Zodra wij uw informatie delen met een ander bedrijf, valt die informatie onder het privacybeleid van dat andere bedrijf.

De rechten van uw betrokkenen krachtens de privacywetgeving

Op grond van de EU-wetgeving hebben inwoners van de EU en individuele personen bepaalde rechten om ons te verzoeken informatie te verstrekken of wijzigingen aan te brengen in de manier waarop wij gegevens over hen verwerken. Deze rechten kunnen omvatten:

 • recht op toegang tot uw Persoonsgegevens: u kunt ons vragen te bevestigen of wij uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken, en zo ja, dan kunt u een kopie van uw gegevens vragen;
 • recht om uw Persoonsgegevens te corrigeren: u kunt ons vragen om onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren, nadat u eerst de juistheid van de gegevens hebt geverifieerd;
 • recht op wissing van uw Persoonsgegevens: u kunt ons vragen uw Persoonsgegevens te wissen indien u van mening bent dat wij deze niet langer hoeven te gebruiken voor het doel waarvoor wij deze bij u hebben verzameld. U kunt ook om een dergelijke wissing verzoeken in elk geval waarin de verwerking van uw gegevens gebaseerd was op uw toestemming, of waarin wij ze onrechtmatig hebben gebruikt, of waarin wij onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting om uw Persoonsgegevens te wissen. Elk verzoek om een dergelijke wissing zal onderworpen zijn aan onze verplichtingen krachtens de wet (bijvoorbeeld onze verplichting om bepaalde gegevens te bewaren voor belasting- of douanedoeleinden);
 • het recht om ons gebruik van uw Persoonsgegevens te beperken: u kunt ons vragen om ons gebruik van uw Persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop wij uw Persoonsgegevens gebruiken: u kunt bezwaar maken tegen elk gebruik van uw Persoonsgegevens waarvan wij hebben gerechtvaardigd dat het in ons gerechtvaardigd belang is, indien u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden inzake gegevensbescherming zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang om de informatie te gebruiken;
 • kunt u ons altijd vragen om uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketing;
 • u kunt ons vragen uw informatie aan een andere organisatie over te dragen of u een kopie van uw persoonsgegevens te bezorgen (recht op overdraagbaarheid);

Het is mogelijk dat wij niet altijd kunnen doen wat u ons hebt gevraagd. Bovendien zijn niet al deze rechten in alle rechtsgebieden van toepassing. Wij moedigen u echter aan contact met ons op te nemen met een dergelijk verzoek en wij zullen u graag van dienst zijn.
U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor kwesties inzake gegevensbescherming. Wij zouden echter graag de gelegenheid krijgen om uw problemen aan te pakken voordat u de autoriteiten benadert, dus aarzelt u niet om in eerste instantie contact met ons op te nemen.

Bewaring van gegevens

Wij gebruiken fysieke, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen voor diensten die naar onze mening voldoen aan de toepasselijke wetgeving en industrienormen om te voorkomen dat uw informatie zonder de juiste toestemming wordt ingezien, misbruikt of op ongepaste wijze openbaar gemaakt, onrechtmatig vernietigd of per ongeluk verloren gaat.
Helaas kunnen de overdracht van informatie via het internet en de onlineverwerking van gegevens niet 100% veilig zijn. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van gegevens die via de website worden verzonden niet garanderen, en het verzenden van uw gegevens geschiedt op uw eigen risico.

Plaats van gegevensverwerking

Wij kunnen uw persoonsgegevens opslaan of verwerken in verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten.
Elke doorgifte van gegevens die afkomstig is uit de Europese Unie («EU») naar een land buiten de Europese Economische Ruimte («EER») zal in overeenstemming zijn met de bepalingen van hoofdstuk 5 van de GDPR, bijvoorbeeld:

 • overbrenging naar een land dat erkend wordt als een land dat een passend niveau van rechtsbescherming biedt;
 • overdracht in het kader van een passende overeenkomst met standaardcontractbepalingen die door de bevoegde EU-autoriteiten zijn gepubliceerd en goedgekeurd;
 • wanneer wij ervan overtuigd kunnen zijn dat er alternatieve regelingen bestaan om uw privacyrechten te beschermen door het gebruik van een ander mechanisme in het kader van de GDPR.

Het is belangrijk op te merken dat wij gevestigd zijn in België, een land dat volgens het Europees Comité voor gegevensbescherming een adequaat niveau van regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens biedt.
Stel dat u in een rechtsgebied woont waar voor de doorgifte van uw Persoonsgegevens uw toestemming vereist is. In dat geval houdt uw instemming met dit Privacybeleid in dat u uitdrukkelijk instemt met een dergelijke overdracht van uw gegevens.

Links naar andere sites

Onze website kan links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Als u op deze links klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

KINDEREN

De Website is niet gericht op of bedoeld voor gebruik door kinderen (de uitdrukking «kind» betekent een minderjarige zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving die, met betrekking tot de Europese Economische Ruimte («EER»), jonger is dan 16 jaar en met betrekking tot de VS, jonger is dan 13 jaar) en we verwerken niet bewust informatie van een kind. Wij zullen alle informatie die wij ontvangen van een gebruiker die als een «kind» wordt beschouwd, onmiddellijk verwijderen zodra wij ontdekken dat die gebruiker informatie heeft gedeeld. Neem contact met ons op als u reden hebt om aan te nemen dat een kind informatie met ons heeft gedeeld.

VAN KRACHT VANAF: OKTOBER 2021