Uitgebreid aquacultuuradvies

Waarom aquacultuur en waarom RAS

Bij PLEAMAR zijn wij ervan overtuigd dat de aquacultuur een belangrijk potentieel heeft om de bevolking een gezonde en duurzame bron van voedsel van hoge kwaliteit te verschaffen.

Volgens FAO, op basis van de dynamische prestaties van de visserijsector in de afgelopen 30 jaar, en met vrij stabiele vangsten uit de visvangst, is het waarschijnlijk dat de toekomstige groei van de visserijsector voornamelijk van de aquacultuur zal komen.
Een duurzame aquacultuurstrategie vereist:

  • erkenning van het feit dat de landbouwers een billijke beloning ontvangen voor het kweken
  • ervoor te zorgen dat de kosten en baten billijk worden verdeeld
  • om het scheppen van welvaart en werkgelegenheid te bevorderen
  • ervoor te zorgen dat iedereen over voldoende voedsel kan beschikken
  • het milieu moet worden beheerd in het belang van de toekomstige generaties
  • een ordelijke ontwikkeling van de aquacultuur te waarborgen, met een goede organisatie van zowel de overheid als de sector

Het uiteindelijke streven is dat de aquacultuur haar volledige potentieel ontwikkelt, zodat

  • de gemeenschappen welvarender en de mensen gezonder zijn
  • er meer mogelijkheden zijn om in het levensonderhoud te voorzien, met een hoger inkomen en betere voeding
  • landbouwers en vrouwen mondiger worden gemaakt

Bij PLEAMAR zijn wij het volledig eens met deze aanpak en willen wij ons steentje bijdragen om deze te verwezenlijken.

Tegenwoordig zijn innovatie en technologische vooruitgang van essentieel belang om de aquacultuurproductie maximaal te stimuleren en tegelijk de duurzaamheid te garanderen die de samenleving steeds meer eist.
Systemen van het type RAS (Recirculation Aquaculture System) houden de kwaliteit van het kweekwater steeds op optimale waarden, waardoor een hogere biomassaconcentratie en een maximale kwaliteit van de verkregen vis mogelijk zijn. Ook worden de milieueffecten die elke industrie onvermijdelijk met zich meebrengt, tot een minimum beperkt.
Meer investeringen zijn dan ook van cruciaal belang om de beste en modernste praktijken te helpen toepassen.

PLEAMAR kan u helpen uw aquacultuurproject tot een maximaal succes te maken. Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring in de aquacultuursector.

Wat wij doen

RAS systemen design en installatie
teelt- en productieplan
toevoer van aquacultuurmaterialen
advies- en consultancydiensten voor aquacultuur
Systemen design en installatie
Ontwikkeling van teeltplannen
Toevoer van materialen
Adviseringsdienst
previous arrow
next arrow
 

Neem contact met ons op